ANATÓLIAI ELSŐK

Anatólia egyik legfontosabb régészeti felfedezéséről, a halikarnasszoszi mauzóleum elődjéről beszélünk ma: az uzunyuvai Hekatomneion síremlékről és szent helyről

1832100
ANATÓLIAI ELSŐK

Hallott már a világ 7 csodájáról? Ezekről az antik világot befolyásoló, csodálatos és lenyűgöző alkotásokról? Az emberi képzelőerőt, építészeti és mérnöki tudást feltáró, rendkívüli építmények ezek. Jogosan tartják őket rendkívülinek, mert mindegyik hatalmas arányú és a határokat feszegeti!

Az ókor 7 csodája közül csak az egyiptomi Keopsz-piramis maradt fenn máig. A többit az idő, a természeti csapások és emberi rombolás miatt sajnos nem maradtak fenn… Az ókorban Anatóliában volt a világ 7 csodája közül 2. az egyik az epheszoszi Atremisz-templom, a másik a Mauszolosz királynak épített síremlék, a Halikarnasszoszi Mauzóleum. Mindkettő lenyűgöző épület. Azonban a halikarnasszoszi mauzóleum különleges hellyel bírt, mert ez után a királyi síremlék után nevezték mauzóleumnak a síremlékeket az egész világon.

Azonban az ókor legfontosabb síremléke nem Mauszolosz királyé, hanem az apjáé. Anatólia egyik legfontosabb régészeti felfedezéséről, a halikarnasszoszi mauzóleum elődjéről beszélünk ma: az uzunyuvai Hekatomneion síremlékről és szent helyről.

A muglai Milasban tették Anatólia egyik legnagyobb régészeti felfedezését. Az archeológia világa Hekatomnosz király síremlékének megtalálását „az év felfedezésének” nevezte. A sírt egy illegális ásatás kivizsgálásakor fedezték fel, s az ókorból fennmaradt legfontosabb síremléknek tartják. Mert ez a sír az ókor egyik csodája, a halikarnasszoszi mauzóleummal azonos arányokkal bír. Szakértők szerint a tervezése, falfestményei és domborművei a legmagasabb színvonalú munka. Ezért az uzunyuvai Hekatomneion síremlék és szent hely szerepel az UNESCO Világörökség-listáján is.

Anatólia földjei hatalmas történelmet rejtenek, s mind közül kiemelkedik az uzunyuvai Hekatomneion síremlék. A sír feltárása kissé szomorú történet… A sírrablás a történelem során mindig is számos embert vonzó lehetőség volt. Tudták, hogy a halottal együtt az értéktárgyait is eltemették, s a gazdagság reményében feldúlták a sírokat. A milasi Hekatomnosz sírt is megtámadták a kultúra és történelem ellenségei. A 2400 évvel ezelőttről származó leletek súlyos csapásokat szenvedtek. A páratlan falfestmények és vésett szarkofág sűrű párának voltak kitéve. Különös szerencse, hogy az ásatást végzők a szarkofágot nagyobb károsodás nélkül tudták megmenteni.

Hekatomnosz király fontos építkezéseket végzett az ókor egyeik legfontosabb városában, Mylasában, számos épületet emeltetett. A város jólétét fokozó király halála után a fia, Mauszolosz síremléket akart neki állítani. A király földalatti sírkamrában nyugodott, de fölé olyan lenyűgöző épületet emeltek, amely soha nem engedi feledésbe merülni apja nevét!

A sírkamrát a föld mélyébe ásott gödörben építették. Elzárására különleges és páratlan technikát alkalmaztak. A kamra belsejében lévő szarkofág meglehetősen nagy volt, s szinte az egész kamrát elfoglalta. Négy oldala frízekkel, domborművekkel ékesített, a kor szobrászatának mesteri fokát feltáró, páratlan darab. A domborműveket Hekatomnosz király és családja mindennapi élete jelenik meg. A szarkofág nagysága és mesteri kidolgozása egyedülálló Anatóliában. A sírkamra falfestményei technikai és művészi szempontból is megelőzik korukat.

Az uzunyuvai Hekatomneion síremlék és szent hely 2400 ezelőttről maradt fenn. A szent területen a síremléken kívül is van egy figyelemre méltó oszlop, a Memnadrosz tiszteletének szentelt oszlop. A 8 méter magas oszlop tetején egykor a Mylasai Menandrosz szobra állt. Napjainkban hosszú évek óta gólyák fészkelnek rajta. A kutatók sokáig úgy gondolták, hogy az oszlop is a síremlék része volt. Azonban az oszlop egyetlen kapcsolata a sírral, hogy a sírkamra fölé építették, ám a sír elkészítése után egy évszázaddal. Valójában ez az oszlop az, ahol a Hekatomnosz síremlék története kezdődött, mert az illegális ásatást ennek az oszlopnak a tövében végezték, a sírrablók itt ütöttek lyukat, hogy a sírkamrába behatolhassanak. Az antik sírból elrabolt aranykorona és hegyikecske-szobrocska azon leletek közé tartozik, melyeket külföldön találtak meg, s visszavittek Törökországba. De hogy a sírrablók mi mindent vittek még el a sírból, mi mindent találhattak benne, azt még mindig nem tudjuk.

Miután az uzunyuvai Hekatomneion síremlék és szent hely felkerült a Világörökség-listára, a területet szabadtéri múzeummá alakították. Mivel a sírkamra, a szarkofág és a falfestmények az illegális ásatások során meglehetősen károsodtak, a látogatók ide nem mehetnek be. Emellett mivel a szarkofág szinte a sírkamra egészét kitölti, fizikailag sem lenne lehetséges a látogatás. Ezért elkészítették a szarkofág méretarányos másolatát, replikáját, és a sírkamrát is részletesen bemutatják a látogatóknak.

Az Uzunyuvai Szabadtéri Múzeumban az ókorból fennmaradt medencét, nagy oltárt, márvánnyal kövezett utat, padlómozaikokkal díszített római villát is láthatunk. És ott van a Milasi Szőnyegmúzeum… hiszen a milasi szőnyegek színe és mintája világhírű. Évszázadok gazdag kulturális örökségét juttatják el napjainkig.

Az „évszázad felfedezésének” tartott, az ókor 7 csodája közé tartozó Halikarnasszoszi Mauzóleum elődjének számító Hekatomneion királysírról és szent helyről beszéltünk ma. Még több hír