ANATÓLIAI ELSŐK

Ma a világ egyik legrégibb iskolájáról, a Harrani Iskoláról, a harrani halomsírról és az építészetükkel a mai embert is lenyűgöző harrani kupolás házakról mesélünk önöknek

1753785
ANATÓLIAI ELSŐK

Mezopotámia… számos állam és civilizáció hazája. Olyan sok civilizáció telepedett le itt, amennyit még Egyiptom ütőere, a Nílus sem volt képes összegyűjteni. A Mezopotámiában alapított civilizációk, felfedezéseik lendületet adtak az egész történelemnek, befolyásolták az egész emberiséget. Kinyilatkoztatott vallások hazája, az itt születő civilizációk miatt a „civilizációk bölcsőjének”, áldott földjei miatt „termékeny félholdnak” is nevezik. Mezopotámia jelentős része Anatóliában fekszik.

A termékeny félholdnak a Tigris és az Eufrátesz ad életet. A térséget Kis-Ázsiához kötő helyet található a világ egyik legrégibb iskolája: Harranban.

Harran 7000 éves történelmű, kereskedelmi utak találkozásánál fekvő stratégiai hely. Az asszírok, babiloniak és héberek fővárosa is volt. Harran neve sumér és akkád nyelven „utazás, útkereszteződés vagy nagy forróság” jelentéssel bír. Vannak, akik szerint Harran a titkos holdistennő, Szin otthona, mások szerint ez a Tórában Haran néven szereplő hely. Azt is mondják, hogy ez az első város, melyet Noé az Özönvíz után alapított. Itt született és élt a három kinyilatkoztatott vallás közös atyjának tartott Ábrahám is.

Az asszírok és babiloniak a napot, holdat és bolygókat imádták istenként. Ezek a sokistenhívő civilizációk az égitestekből jósolták meg a jövőt. Harran is a sokistenhit egyik központja volt, így élen járt az asztrológiában is. a tudományos központnak számító város az idők során megtartotta ezt a tulajdonságát. Ezért úgy tartják, hogy a világ egyik első iskoláját is Harranban alapították. Még ha nincs is elég forrásunk a Harrani Iskola alapításáról, tudjuk, hogy az ókortól fogva létezik. Tudjuk, hogy az asszírok és babiloniak idején szisztematikusan, iskolában kezdték az asztrológiát oktatni, feltételezhetően ez volt a Harrani Iskola.

Telt az idő, és elkezdődött az antikvitás kora, amikor a világ oktatási központjainak Alexandriát és Athént tartották. A kereszténység terjedésével a Római Birodalom úgy döntött, hogy bezárja filozófiai iskoláit, először az athéni, majd az alexandriai iskolákat zárták be, s a tanárok egy része Harranba menekült, s itt folytatták a tanítást. Az ókori filozófusok műveit arabra, az arab műveket görögre fordították. A Harrani Iskola a görög kéziratokat más kultúrákkal is megismertette, sőt, talán megőrizte a megsemmisüléstől. Az iskola a muszlim tudósoknak is utat mutatott az antik kor tudománya, filozófiája, orvostudománya és művészete kapcsán. Így kezdődött a tudományközpontú hatás és kommunikáció a kelet és a nyugat között. Az első iszlám egyetemet is Harranban alapították.

Harran nemcsak a világ egyik első iskolája, hanem kultúrája és építészete miatt is érdekes város. Ma a Törökország délkelet-anatóliai régiójában fekvő Sanliurfa egyik kerülete. Legérdekesebb épületei a kupolás házak. A világ legrégibb kupolás házai között vannak. Manapság Olaszországban, Skóciában, Afganisztánban, Peruban és Kínában láthatunk hasonlókat.

A házak történelme i.e. 4000-ig nyúlik vissza, négyszögletes udvarok köré, agyagtéglából építették őket. Ablakaik üveg nélküliek, falaik vastagok, kívülről és belülről is agyaggal tapasztották be őket. Az 5 méter magas házakat felfelé szűkülő kupolákkal építették. A kupola teteje nyitott volt, hogy kéményként és fényforrásként szolgáljon. A Harran-síkság pusztítóan forró nyarai ellen is védelmet jelentettek a házak, melyek nyáron hűvösek, télen melegek voltak. Szükség esetén a házakat újabb kupolák hozzáépítésével bővíthették. A kupolák száma tükrözte a háztulajdonos anyagi helyzetét. Védelem alá vett házaival Harran ma az UNESCO Világörökség-listáján is szerepel.

Harran közepén van egy 22 méter magas halomsír, mely segít megérteni a város múltját. A halomra felhágva eszünkbe jut a kérdés, hogy milyen korszakok tanúja volt ez a város. A nagy területre kiterjedő halomsír bizonyítja, hogy a város évezredek óta lakott település. Az ásatások során talált legkorábbi szobrok a korai bronzkorból származnak. A következő rétegekből Szin holdistennő templomáról szóló vésett táblák kerültek elő. A halom a hettita, asszír, babiloni, rámai, héber, abbaszida és szeldzsuk civilizációk nyomait is hordozza.

Bár az ásatások során rengeteg fontos információt szereztek, sem a Szin templom, sem a Harrani Iskola maradványait nem sikerült még megtalálni. A Kültepei Táblákon is említett, Szin holdistennőnek szentelt babiloni templom Harran egyik legrégibb emlékműve. Szakértők szerint lehetséges, hogy a Szin templomot és a Harrani Iskolát is a halomsír területén építették.

A halom közelében található Anatólia egyik legrégibb mecsete, a Harrani Nagymecset. Ez az első mecset, melynek oszlopos belső udvara és falikútja is van. Emellett finom kőfaragásai is egyedülállóak.

Harran közelében van két hely, amit érdemes látni. Mai programunk vége felé járunk, de nem fejezhetjük be úgy, hogy ne említenénk őket. Az egyik a Suayip Antik Város, melynek sziklasírokra épített, római korból maradt épületei kiemelkedőek, s azt mondják, ebben a városban élt Suajb próféta. A második a Szin-kultusz központja, Sogmatar Antik Város, szabadtéri szentélyével, ahol áldozatokat és imákat mutattak be.

Az égitesteket imádó, az asztrológiát fejlesztő hely volt Harran… az ősi városban, ahol összefonódott a hit és a filozófia, a történelem mélyére tett utazásra hívja az érdeklődőket… Harran olyan történeteket mesél, amelyek egy másik világba röpítik az embert.

 Még több hír