ANATÓLIAI ELSŐK

A tizenkétezer éves Göbeklitepe, amelyet a történelem kezdőpontjának tartanak, az emberiség történetének legősibb helye Anatóliában.

1714857
ANATÓLIAI ELSŐK

A tizenkétezer éves Göbeklitepe, amelyet a történelem kezdőpontjának tartanak, az emberiség történetének legősibb helye Anatóliában. Jelenleg Göbeklitepét gyülekezőhelyként tartják számon, de azt is mondják, hogy az ott feltárt leletek az akkori emberek hitével függenek össze. Talán vallásos szertartásokat végeztek ott a legrégebbi őseink, talán áldozatokat mutattak be. Ez a hely, amelynek még mindig megoldatlan a titka, talán tényleg az emberiség legrégebbi istentiszteleti helye volt.

Ez a vidék az istenek és istennők hazája is. Itt virágzott Kübelé anyaistennő kultusza is. A görög mitológia isteneit Homérosz teremtette, ez a híres költő adta nekik a feladataikat és a neveiket. Ne vonja fel hitetlenkedve a szemöldökét, ezt nem mi állítjuk, ezek az ókor híres filozófusa, Platón szavai.

A politeista vallásokhoz hasonlóan Anatólia a monoteista vallások otthona is… Azok, akik valamit mondani akarnak a vallástörténelemről, nem hagyhatják ki ezt a vidéket. Anatóliában egymást követték és egymással keveredtek a civilizációk, kultúrák, a történelem és a vallások. Ezért „a vallások bölcsőjeként” is emlegetik. A zsidók, keresztények, muszlimok istentiszteletei helyeinek és szentnek tartott helyeinek sokasága ámulatba ejti az embert. Ezek kihagyhatatlan útvonalakat nyújtanak a három monoteista vallás hívei számára. A keresztények számára Jeruzsálem után Anatólia a második legfontosabb központ. Az elnyomás elől menekülő apostolok és más vallásos emberek Anatóliába mentek, és olyan vidékeken telepedtek le, ahol terjeszteni tudták a vallást. Az új vallást azonban nem fogadták szívesen Anatóliában, ahol a Római Birodalom uralkodott, és megölték őket, amikor fény derült a kilétükre. Jézus keresztre feszítése után anyját, Máriát Szent János apostol Epheszoszba hozta, és itt próbálta meg terjeszteni a kereszténységet. Ezért Szent János apostolt, az Evangélium szerzőjét az egyik görög szigetre száműzték. A hit szerint Szent János a száműzetésben külön értesítéseket kapott Jézustól, és leveleket írt hét keresztény közösségnek. A keresztények számára nagyon különlegesnek és szentnek tartott levelek mindegyikét olyan helyekre küldték, amelyek Nyugat-Anatóliában İzmir, Manisa és Denizli határain találhatóak.

Ma a „Hét Templomról”, más néven „Az Apokalipszis Hét Templomáról” vagy az „Apokaliptikus Templomokról” fogunk mesélni, amelyekről úgy tartják, hogy még az ítélet napján is állni fognak.

A keresztények legfontosabb zarándokhelyeinek többsége Anatóliában található. Ezek közül a legfontosabb a Hét Templom. Azonban abban az időben, amikor Szent János elküldte a leveleit, Nyugat-Anatóliában még nem voltak templomok. A dicsérő és figyelmeztetéseket tartalmazó leveleket nem egy fizikai templomépülethez, hanem az új vallás anatóliai gyülekezeteihez küldték, még akkor is, ha a nevében szerepel a „templom” szó. A ma látogatott építmények később, a bizánci korban szimbolikusan épített monumentális templomok.

Szent János az első levelét Epheszoszba, az ókori világ jelentős és csodálatos kikötővárosába, a Római Birodalom ázsiai tartományának fővárosába küldte. Levelével a kereszténységet próbálta meg népszerűsíteni és terjeszteni az emberek között. Epheszosz korának egyik legfontosabb metropolisza volt, amelyet pogányok sokasága lakta. A város több szempontból is jelentős volt. Itt került sor a 3. zsinatra, ahol meghatározták a kereszténység alapelveit. A Bülbül-hegyen található ház, ahol úgy hiszik, hogy Szűz Mária az utolsó éveit töltötte, szintén közel van az UNESCO világörökségi listáján szereplő Epheszosz ókori városához. Ezenkívül ezen a vidéken van a keresztény és az iszlám vallásban szintén említett „Hét alvó barlangja" és Szent János mauzóleuma, ahol szintén szívesen látják a látogatókat.

A második levél Szmirnába, azaz İzmirbe ment. Sztrabón, a nagy földrajztudós „minden város közül a legszebbnek” írta le ezt a települést. A nyílt területeken található emlékművekre és érmékre Szmirna népe azt írta, hogy „Ázsia első tartománya”, „Iónia dísze”. Színháza, gümnaszionja, fürdői, kikötői révén mindig az érdeklődés középpontjában állt. İzmir a történelem során soha nem vesztette el a politikai és kereskedelmi jelentőségét.

A harmadik levelet Pergamonba, azaz Bergamába küldték. A város egyike volt az ókori világ vezető kulturális és művészeti központjainak. Itt található az ókor legmeredekebb színháza, és szentélye, amelyet Anatólia első és legátfogóbb kórházaként tartanak számon, és amelynek bejáratánál az a felirat állt, hogy a „Halál nem léphet be”... Legfontosabb építménye a Zeusz-oltár... Úgy vélik, hogy a harmadik levélben szereplő "ördög trónja" kifejezés a Zeusz-oltárra vonatkozik. A római korban az egyiptomi istenek számára téglából épített Vörös udvart a bizánci korban kezdték templomként használni, amelyet ekkor a "hét templomnak" szenteltek.

Szent János a hét levél közül a leghosszabbat Thyateirába (Tiyatira) küldte Manisa Akhisar kerületében. A város az ókorban textilközpont volt, amely híres volt az itt gyártott bíbor szöveteiről. Ez az ókori város a gladiátorharcaival is kiemelkedett. Levelében figyelmeztette a város lakosságát, egy asszonyról beszélve, aki prófétának nyilvánította magát, és erkölcstelen magatartásra vezette az embereket.

A következő levél Szárdiszba, a lídiai királyság fővárosába ment, ahol a világ első bankját hozták létre. Levelében arra kérte a szárdiszi hívő közösséget, hogy szedjék össze magukat, éledjenek fel és ébredjenek fel az álmukból.

A 6. levelet Philadelphia közösségéhez küldte, amely fontos kereskedelmi központ volt Anatólia nyugati és a belső területei között. Ez az ókori város, amely szőlőjéről, textiljéről és bőráruiról volt híres, Manisa Alaşehir határánál található. Szmirna és Philadelphia egyházairól semmi rosszat nem lehetett mondani.

Az utolsó levelet a ma Denizli városban található Laodikeiába küldte, amely szerepel az UNESCO ideiglenes természeti és kulturális világörökségi listáján. A levelekben a laodikeiai közösség az egyetlen, amelyet elmarasztal... Szent János nekik címezve azt mondja, hogy elvesztegetett élet úgy élni, hogy nem tudjuk, melyik valláshoz tartozunk.

Anatólia az archaikus kortól kezdve az „istenek hazájaként” ismert. A politeista vallásoktól a monoteista vallásokig a muszlimok és a keresztények számára is számtalan szent helynek ad otthont. Sok turista vallási és kulturális célból látogat el ezekre a helyekre. A keresztények szent könyvében, a Bibliában szereplő „Hét templom” mint zarándokhelyek különleges jelentőséggel bírnak e vallás hívei számára. Szent János a Római Birodalom időszakának leggazdagabb és legnépesebb városaiban rejtőzködő keresztényeknek küldött levelet. A levelekkel az új vallást próbálta meg terjeszteni, a helytelenül viselkedő embereket figyelmeztetni, és azt mondta azoknak, akik türelemmel viseltetnek az elnyomással és a nehézségekkel szemben, hogy Isten meg fogja őket jutalmazni. Az ókori városok, ahol ezek a közösségek éltek, mind Anatóliában találhatóak, és évszázadok múlva megosztják a látogatókkal azokat a korokat és eseményeket, amelyeknek tanúi voltak.

Ma a Hét Templomról beszéltünk, amely nagy jelentőséggel bír a kereszténység számára.

 Még több hír