ANATÓLIAI ELSŐK 1

Hallotta már Anatólia hangját? Az évezredek óta el nem hallgató hangot? A bölcsességgel teli, legendákat, évezredes történeteket mesélő hangot?

1594159
ANATÓLIAI ELSŐK 1

A babáknak énekelt altatókat, a halottakért mondott siratódalokat... dalokat, meséket, fejtörőket, legendákat! Aki hallani akarja, ahhoz fáradság és hallgatózás nélkül eljut Anatólia hangja. Néha türelmesen vár, hogy évezredes titkok fedessenek fel, néha szem elé tárulnak ezek a titkok, hogy a kíváncsiak felfedezhessék. Néha néma és észrevehetetlen, néha hangos, nem kerülheti el az ember fülét, megdöbbenve szembesül vele. Ilyen Anatólia.

Ez a hely a történelmi korok tanúja volt, és azok nyomát hordozza. Vándorlások, győzelmek, legendás háborúk tanúja volt. Várai, falai, mecsetei, templomai, hídjai, antik városai érdemesek a bemutatásra! Csak ezek? A történelemben nyomot hagyó filozófusok, tudósok, parancsnokok, művészek, az emberiségnek irányt szabó civilizációk, ezen a földön minden bemutatásra érdemes.

Ebben a programban bemutatjuk, minek volt tanúja a múlttól napjainkig Anatólia. Az ókortól itt élt számos civilizációról, a tőlük fennmaradt, sok esetben ismeretlen „első” dolgokat akarjuk felszínre hozni. Több száz antik település, több ezer halomsír, több tízezer emlék, a történelmet újraíró lelet – ezt a páratlan régiót akarjuk bemutatni. „Anatólia elsői” című programunk célja bemutatni Anatólia földjeit, Törökországnak ezeket a kincseit.

Thalész, Hérodotosz, Galénosz, Sztrabon, Homérosz, Hippodamosz, Diogenész… Hallotta már a nevüket? És ön szerint melyikük született vagy élt Anatóliában? Ne féljen, ez nem egy vetélkedő. Kicsit erőltesse meg a memóriáját. Gratulálunk azoknak, akik azt válaszolták, hogy mindegyik! Az ókor egyik első tudósa, Thalész, a történelem atyja, Hérodotosz, az első orvosok egyike, Galénosz, az első földrajztudós, Sztrabón, a nyugati irodalom első nagy művét szerző Homérosz, a várostervező Hippodamosz, az ókor legérdekesebb filozófusa, Diogenész… mind ezen a földön éltek. Szinte mindenki ismeri az ókor híres hadvezérét és politikusát, Julius Caesart, és történelmi mondását: „Veni, vidi, vici”, Jöttem, láttam, győztem. De sokan nem tudják, hogy ezeket a szavakat Anatólia északi részén, Tokatban, Zile régióban mondta. Anatólia az elsők földje, az emberi történelmet alakító felfedezéseké, több tucat civilizáció bölcsője!

A még teljesen meg nem fejtett, a világ és az emberiség első ünnepi vagy gyülekező helye, a történelem kiindulópontja, Göbeklitepe is ezen a földön fekszik. Ezen a földön írták alá a világ első békeszerződését, a Kadesi Szerződést. Anatóliában volt a világ első népszámlálása… itt van az antik világ 7 csodájából kettő. Háborúk, békék, kereskedelem és kultúra által összeköti a keletet és nyugatot. Ilyen földeken formálódik a történelem. Anatólia tele van meglepetésekkel: a világ első városterve, bankja, az antikvitás legfontosabb orvosi központja. Mert Anatólia a civilizációt jelenti!

Mi a kultúra? Egy szimfónia, szobor, vagy a falra akasztott kép? A kultúra a mai napok terméke? Vagy az éveken át felhalmozódott és a ma is létrejött, a későbbi koroknak átadható, az emberiség fejlődéséhez hozzájáruló dolog? Az emberiség fejlődéséhez a kultúrát más generációknak is át kell adni. A kultúrák és civilizációk a korábbi civilizációkat magukévá téve, saját értékeikkel kiegészítve adják át a következőknek. Ha a neolitikumtól mostanáig nyomon szeretné követni az emberiség kulturális fejlődését, erre a földre jöjjön!

Anatólia egyik legősibb civilizációja, a hurriták a főistenik, Anat nevét adták ennek a földnek. Hérodotosz történész, Sztabón földrajztudós és Homérosz, a költő Asia Minor, azaz Kis-Ázsia néven emlegették. Az ókori görögök „Anatolia”, vagyis a nap születése nevet adták neki. A Hajnal Országa, Kelet-Égei-térség, Anatólia szavakat használták.

S sumérok, hettiták, luvik, babiloniak, arartuiak, frígek éltek ezeken a földeken… Lükiaiak, iónok, rómaiak, szeldzsukok, az oszmán birodalom és a Török Köztársaság… kétségtelen, hogy nem korlátozódik ezekre az itt alapított államok és letelepedett civilizációk száma. Nincs elég időnk mindegyik említésére… A történelmet az első írással alakító, a világ első eposzát, a Gilgames-eposzt megíró, a holdév alapján az első naptárt elkészítő, a számítógép ősét, az abakuszt feltaláló, a természetben mindennel kapcsolatban álló pi számot felfedező civilizációk földje Anatólia! Anatóliában születtek a világ első írott törvényei, az első államtanács, az első demokratikus szövetség, az első országgyűlés. A világ első, máig működő víztározója, Mezopotámia első öntözőcsatornái, Anatólia első kórháza ezen a földön épült. Itt épültek a kereszténység legfontosabb templomai, melyekről azt tartják, hogy állni fognak az Ítélet Napjáig. Anatólia civilizációi fektették le a filozófia, irodalom, csillagászat, matematika, mérnöki és orvosi tudományok alapjait. Thalésztől Rumiig, Hérakleitosztól Hacı Bektaş-ı Veliig. Nagy Sándortól Cézárig, Alparslantól Atatürkig… nagy tudósok, filozófusok, a világot irányító parancsnokok éltek itt. Ismeretlen nevű művészek, gondolkodók hagyták hátra örökségüket.

Az emberiség legősibb koraitól mostanáig több tucat civilizáció örökségét hordozzák e földek. Ez a föld a történelem néma tanúja volt, de maradandó nyomokat hagyott a történelmen. A tudományos gondolkodás alapjait e földön fektették le, itt adták az atom, vagyis oszthatatlan nevet az anyag legkisebb részecskéjének.

Nemcsak Anatólia, hanem a világ sok elsőjéről is beszélünk ebben a programban. Megismerjük a világ első pénzét, a világ első biztosítási rendszerét, az első keréktől az antikvitás első úthálózatáig és még sok mást is… Követhetik a múlt nyomait Anatóliában, időutazások lehetnek a történelem tanúi. Hallgassák hangunkat, Anatólia el nem hallgató hangját, most általunk keljen életre és jusson el önökhöz! Fedezze fel velünk Anatólia elsőit, a múltat és a jövőt.



Még több hír