VÍZKULTÚRA 25

Két folyó, mely évezredek óta folyik...

1585388
VÍZKULTÚRA 25

Két folyó, mely évezredek óta folyik… a térség történelmét alakító két folyó, az áldás szimbólumai! E két folyó mellett az egész történelem során államokat alapítottak, államokat döntöttek meg, mert az emberek ezen az áldott földön akartak letelepedni. A történelmet alakító civilizációk építésének és összeomlásának is tanúja volt e két folyó. Elám, asszírok, babiloniak, sumérok, akkádok s még számos civilizáció éltek e két folyónál. Ahogy a Nílus számos civilizációt gyűjtött össze, úgy ezen a földön is civilizációk mozaikja alakult ki. Ez a két folyó a Tigris és az Eufrátesz.

A kinyilatkoztatott vallások mindegyikének otthont adó föld folyói, a Tigris és az Eufrátesz, a vallási, politikai, kereskedelmi és stratégiai fontosságú terület ütőerei. Termékeny földjeikkel és történelmükkel nemcsak Anatólia, hanem az egész világ történelmét befolyásolták – erről a két folyóról beszélünk ma.

A vízpartok a történelem során mindig fontosak voltak az embernek. A víz nemcsak a valós élet, hanem a mitológia, legendák főszereplője is. Minden civilizáció legendáiban szerepel. A sumérok teremtésmítoszában a víz istene, Enki teremtette a Tigrist és az Eufráteszt, majd esőt küldött, hogy a folyók megteljesen és bőséget hozzanak. Ezeket az agyagtáblákról tudjuk. A civilizáció kezdetének tartott írást először ezekre az agyagtáblákra írták. A táblák agyagja is a Tigris és Eufrátesz medréből származott. A felfedezéseikkel az emberiség történelmét alakító sumérok is e két folyó mellett telepedtek le. A Tigris völgyében alapították az asszírok fővárosát, a földet megművelő első falvakat is. S e folyók mentén ennél is sokkal régebbre nyúlik vissza az emberi történelem…

E múltat és jövőt egyesítő földeken. Az emberi történelemnél is régebbi Tigris és Eufrátesz tanúja volt annak, hogy az emberek barlangokat vájtak a sziklákba, melyek falára rajzokat készítettek, létrehozták első településeiket, s még sok minden másnak. Fontos szerepet játszottak a térség sorsában. Anatóliában a Tigris és Eufrátesz völgye az egyetlen hely, ahol a kőkorszaktól kezdve mostanáig folyamatosan nyomon követhetjük az emberiség kulturális fejlődését. Adıyamanban a “Şehremuz ásatások” a paleolitikumból származó leleteket találtak. Şanlıurfában a neolitikumból származó Nevali Çori településen kezdődött az állatok háziasítása és az emberiség letelepedett életmódja, a ugyanitt Göbelkli Tepe az egész világ érdeklődését felkeltő kulturális terület. Mindez azt mutatja, hogy a térség Mezopotámia nemcsak egy kis része, hanem kapcsolatban állt az ottani kultúrákkal, s legalább olyan fontos volt, mint azok. A mostanáig előkerült leletek is rendkívül izgalmasak, s ki tudja, mi minden vár még felfedezésre!

Az Eufrátesz Mezopotámia és Elő-Ázsia leghosszabb folyója, ezer kilométeres hosszával a legnagyobb vízgyűjtő területtel bír Törökországban. Török neve Firat, az asszírok Purattu, az arabok Furát, a nyugati nyelvek Eufrátesz néven nevezik. Évezredeken át az érdeklődés, a földművelés központja. A XIX. századig egyetlen hídja sem volt, csónakokkal, hajókkal jártak át rajta. Anatólia termékeit az Eufrátesz juttatta el a Baszrai-öbölbe, onnan továbbították Ázsiába.

A gondolat, hogy az Eufrátesz vizével a síkságot öntözhetnék, mintegy 3000 évvel ezelőtt merült fel. Nem tudni, ki volt az ötletgazda, de különböző források szerint Nimród asszír király éveken át 10.000 rabszolgát dolgoztatott megvalósítása érdekében.

A Tigris… kacérnak is mondják, mert nagyon gyorsan folyik. Az Eufrátesz után Anatólia második leghosszabb folyója. Törökül Dicle, fársziul Tiglat, görögül Tigris… a szent könyvekben is szereplő folyó medrét Dániel próféta vázolta fel, kinyilatkoztatás alapján. A Tigris egy csoda… a világ 3 szentnek tartott folyójának egyike. a Tigris több forrásból táplálkozik, medencéjének változatossága lehetővé teszi, hogy különböző folyóvölgyei és ökoszisztémái alakuljanak ki. Hétezer éves történelmével több mint 30 civilizáció otthona volt. S a Tigris völgye eredeti és különleges kultúrájával, mint Diyarbakır vára, városfalai és a Hevsel kertel, felkerült au UNESCO kulturális örökség listájára.

A Tigris és Eufrátesz századokon át megosztatlan víz volt. Hiszen térségük geopolitikai helyzete miatt mindig az érdeklődés, harcok, viták központjában állt. A Tigris és Eufrátesz ma Törökország, Irak és Szíria városainak biztosít vizet, a Törökország határait átlépő legfontosabb folyók, melyeken ma fontos víztározók is találhatók. A víztározók többségét a világ egyik leghíresebb fejlesztő befektetése, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó Délkelet-anatóliai Projekt (GAP) keretében építették. Az Eufráteszen 7, a Tigrisen 6 víztározó épült mostanáig. Az Atatürk víztározó az Eufráteszen a világ 6. legnagyobb kapacitású víztározója, mellett Európa és Törökország legnagyobbja. A Tigris és Eufrátesz, melyeken hatalmas víztározók épültek, még ma is politika és nemzetközi kapcsolatok központjában állnak.

A Tigris és Eufrátesz a világ 3, szentnek tartott folyója közé tartozik, melyek civilizációk épülésének és romlásának, háborúknak és békéknek voltak tanúi, melyekhez ódákat, dalokat írtak, melyekről legendák szólnak. Medencéjük az anatóliai civilizációk otthona, civilizációk fókuszpontja. Az itteni ásatások nemcsak Anatólia, hanem az egész emberiség történelmére fényt vetettek.

Az Eufrátesz megfontoltan hömpölyög, a Tigris kanyarulatokat ír le… emiatt ebben a térségben ma is gyakran adják a Firat nevet a kisfiúknak, a Dicle nevel kislányoknak. Hol az utazóknak éjjel irányt mutató Hold fényét tükrözte, hol némán szemlélte a háborúkat… Életet adott a földeknek, embereknek, de életeket is vett el… az idők végezetéig békében folyik a Tigris és Eufrátesz vize… S Anatólia népe sok kisfiút nevez még el Firatnak, és sok kislányt Diclének.

A Tigris és Eufrátesz sokszínű, multikulturális régió, ahol a neolitikum óta telepedtek le az emberek. Egy vallási és politikai, kereskedelmi és stratégiai szempontból egyaránt fontos terület folyói. A múltban a Selyemút, ma az olaj és földgáz útjainak nélkülözhetetlen folyói. Ezen a héten Törökország két, határait átlépő fontos folyójáról, a történelem és nemzetközi politika fókuszpontjairól, a világ 3, szentnek tartott folyója közül kettőről, a Tigrisről és az Eufráteszről beszéltünk.Még több hír