VÍZKULTÚRA 5

A gátak építéséig lelkesedéssel folyt a Kizilirmak folyó (Vörösfolyó)

1500035
VÍZKULTÚRA 5

A gátak építéséig lelkesedéssel folyt a Kizilirmak folyó (Vörösfolyó)… A Közép-Anatóliának életet adva tengerbe ömlött Törökország leghosszabb folyója, a Kizilirmak… A 75 ezer négyzetkilométeres medencéjével egy hatalmas folyó… A Kizilirmak deltája több élőlénynek ad otthont, Törökország fontos természeti szisztémái egyike. Síratókban, népdalokban esik szó róla, fontos szerepet játszott a történelmi folyamatban… A különféle civilizációk nyomaival, különböző időszaki várakkal, hidakkal és sziklasírokkal rendelkező Kizilirmak még vonja a figyelmet…

Kizilirmak az Anatólia legfontosabb folyói egyike az antikkorok óta… Számos történelmi események szemtanúja volt…

Az ókor híres történésze Heredot és Strabon földrajztudós a Kizilirmak folyóval határozza meg Kis-Ázsia határait, mert az ókor egy olyan időszak volt, amikor még nem volt koncepció a politikai határról. A földrajz azaz a hegyek, a folyók és a tengerek meghatározták a határokat…

A folyó medence talaja áll a vörös agyagból, ezért törökül kizil azaz vörös és irmak azaz folyó szavakból áll a folyó neve. Hettiták is Kizilirmak-nak nevezték ezt a folyót. A mai műsorunkban a hettitákról beszélünk, mely kialakult Kizilirmak-folyó mentén, és nyomot hagyott a történelemben.

A hettiták ugyanazon időszakban éltek a babilóniaiákkal… Amikor a hettitákról esik szó, azonnal a következő jut eszünkbe: A Kadesi szerződés… Ez a szerződés az egyenlőség elvén alapuló legrégebbi írott szerződés a világtörténelmében. Az akkori időszak két nagy katonai és politikai hatalma, a hettiták és az egyiptomiak között kitört háború után aláírták a Kadesi szerződést. A két állam között évekig tartott konfliktus zárult le ezzel a békeszerződéssel. A szerződés egyik példánya az egyiptomi templomfalakra van írva, másik példányát pedig napfényre kerítették a Bogazköyben tartott ásatások során, 1906-ban.Az agyagtáblákat, melyekre írták a szerződést, napjainkban kiállítják az isztambuli Régészeti Múzeumban. A modern diplomácia alapjának számított táblák kibővített példánya áll az ENSZ New-yorki épületének bejáratánál.

Mondtuk, hogy a bogazköyi ásatások során találtak a táblákra. Bogazköy a hettiták fővárosa volt, akkori neve hattusa volt… A Kizilirmak öntötte termékeny területeken kialakult, mely Anatólia első ismert fővárosa. Corum délnyugati részében terül el. Az őskori Hattusa város Törökország legfontosabb régészeti területi egyike. Az ásatások során találtak 5 kulturális rétegre, ezenkívül találkoztak a hatti, hettita, asszír, galataiai, fríg, római és bizánci korokból való művekkel is. Hattusa őskori várost mellékelték az UNESCO kulturális világörökség listájához. A régészeti területben rátalált ékírásos táblákat is mellékelték az UNESCO világemlékezete listájához. A táblákban „Ezer Isten Városának” nevezik Hattusa várost.

Az „Ezer Isten Városa” Hattusa az alsó és felső városként két részből áll. A felső városban a kegyhelyek és egyéb szent helyek, az alsó városban pedig a Nagy kegyhely, házak és napiélettel kapcsolatos területek találhatók. A hettiták a fővárosukat körülvették egy 6 kilométeres erődítménnyel… Az erődítményekkel körülvett őskori városban portálkapuk, palota, 31 templom, földalatti járat, óriási magtárak és a Yazilikaya szabadtéri templom találhatók, amelyek nagyon jól fennmaradtak. Amikor meglátogatják ezt az őskori várost, úgy érezhetnek, mintha utaznának az időben. A séta közben az embert csodálja a hettiták csodálatos kőfaragása is. A hettiták az első civilizáció Anatóliában, akik óriás nagyságú köveket használták az építészetben… A hettiták nagy fejlődést mutattak mind építészetben, mind művészetben. A vallási és polgári építészet legjobb példáival találkozunk a fővárosban.

Most beszéljünk egy ilyen csodálatos város alapítói a hettitákról… A történelem és Anatólia fontos civilizációi egyike… A háborúkkal, békével, kultúrával, katonai és kereskedelmi hatalommal a korszak két leghatalmasabb államának egyike… A hettiták nagy fejlődést mutattak vastermelésben, különösen fegyvertechnikában, erős hadseregeket hoztak létre, és így felsőbbrendűséget értek el Anatóliában a földközi-tengeri kereskedelmi utak irányításával. A hettiták nagy fontosságot tulajdonítottak a női jogoknak, kialakítottak egy jogi társadalmi rendet, valamint a művészet és az építészet terén hozzáértő példának tulajdonítottak.

A feltárt anyagokból és agyagtáblákból tudjuk, hogy a korukon túlmutató technikákat fejlesztették ki, például desztillációt, nedvkivonást és szublimálást, és olyan tantárgyakban fejlődtek előre, mint kerámia, festékek és parfümök, amikor megtanulták használni a tüzet az irányítás során.

A hettiták alkották az első szervezett államszerkezetet, és a történelemben ismert első közgyűlést, a „Pankus” vagy a „Birodalmi tanácsot”. Annak ellenére, hogy a királyi családból megválasztott emberek vezették az államot, a császári tanácsban hozott döntéseket bocsátották a tagok szavazatára, az egyenlő jogú tagok befolyás nélkül kifejezték a véleményüket, és a közgyűlés felügyelte a királyt. Más szavakkal a hettiták megalapozták a parlamenti monarchiát, mely több ország rendszere, mint Anglia, Spanyolország, Hollandia és Japán.

Vannak azok, akik úgy gondolnak, hogy a hettiták Kaukázusból érkeztek Anatóliába. vannak azok is, akik szerint a hettiták Anatólia őslakósai voltak. De erről nincs pontos információ. Miután feloldották a táblákat, látták, hogy a hettiták által használt szavak hasonlóak az európai nyelvek szavaihoz. Ezért az indoeurópai nyelvnek fogadják a hettita nyelvet.

Pontosan nem tudjuk, hogy a hettiták hogyan jöttek ki a történelemből. Egyesek szerint a görög törzsek Anatóliába vándorlása után, egyesek szerint a Földközi-tengerről érkező kalózok miatt. Talán a hosszú ideig tartott aszályos folyamat vetett véget ennek a nagy civilizációnak.Még több hír