VÍZKULTÚRA 3

Anatólia egy olyan geográfia, mely szemtanúja volt a történelemnek, és állandó nyomokat hagyott a történelemben.

1484260
VÍZKULTÚRA 3

Anatólia egy olyan geográfia, mely szemtanúja volt a történelemnek, és állandó nyomokat hagyott a történelemben. Lehetséges nyomon követni Anatólia történelmét, és időben utazni, mert több tucat civilizáció örökségét hordozza magában a történelem legrégibb idejéből napjainkig.

Ma időutazást teszünk Anatóliában. Szót ejtünk az első civilizációról, mely ebben a geográfiában jött létre, és fontos nyomokat hagyott az emberség történelemében.

A mezopotámiai civilizáció egy olyan térségben terül el, ahol több állam és civilizáció alakult. Mezopotámia a görögül "két folyó között" jelent. A Tigris- és az Eufrátesz-folyók életet adnak ezeknek a termékeny területeknek. A Tigris- és az Eufrátesz-folyó története távolibb, mint az emberiség története. A történelem során az államok e két folyó körülette jöttek létre, omlottak össze, mert az emberek a történelem minden korában itt telepedtek le. A Nílus-folyó sem adott otthont ennyi civilizációnak és államnak. A Tigris-folyó és az Eufrátesz-folyó a múlttól napjainkig szerepet játszik a térség sorsában, és életet ad ezeknek a földeknek.

A “civilizációk bölcsőjeként” is ismert Mezopotámia, mely tulajdonosa  vallásoknak. Egymás után a civilizációk jöttek létre Mezopotámiában. Ez a térség fontos része terül el az anatóliai földrajzon. A vízpartok létfontosságúak, és nagyon termékenyesek a területek. Ez a termékeny Mezopotámia ellen többször támadást is intéztek.

Képzeljenek  egy Mezopotámiában létrejött civilizációt mely hatással volt egész emberiségre, és lendületet adott a történelemnek a felfedezésekkel és találmányokkal...Az emberiség az ők idejében kezdte jegyezni a történelmet, és több találmány állt az emberiség rendelkezésére, amelyeket napjainkban is használunk. Melyik civilizációról van szó? A szóban forgó civilizáció megtalálta az írást. Igen, a sumérokról van szó. A sumérok elkezdtek jegyzetet írni a történelembe, amikor megtalálták az írást.

Úgy gondolnak, hogy a sumérok azért megtalálták az írást, hogy rögzítsék a mezőgazdaság biztosította vagyonokat, számolják el a termékeket, és védjék meg a bérkeresők jogait. Miért? Mert a sumérokhoz tartozó legrégebbi írásos dokumentumok a “sumér bérjegyzékek és adóbevételek”...

A nedves agyagtáblákra írt első írás, azaz az ékírás, természetesen később fejlődött ki. Ez a civilizáció több irodalmi művet alkotott. Ezek legismertebbe a Gilgamesh eposz... Ez az eposz a történelem ismert legrégebbi eposza. A Gilgamesh eposz az emberiség történelmében az első eposz, melyben esik szó az áradásról. A történészek szerint ez az áradás hasonlít a Noé-özönvízhez is, melyről esik szó a vállasok könyveiben. A sumérok korában nagy áradások történtek. A sumérok hittek abban, hogy a tenger az ember előtt jött létre, és az irodalmi szövegekben is helyet adtak az áradás témájának. Ez pedig bebizonyítja, hogy a víz nagy fontosságú volt a sumérok életében.

Amint mondtuk, a sumérok nagy hozzájárulásokat tettek az emberiség történelméhez. Most ezekről esik szó.

A sumérok öntözőrendszereket használtak, lecsapolták a mocsarakat és csatornákon keresztül vizet hoztak oda, ahol éltek. Gátakkal megakadályozták az áradásokat, és vizet tároltak a vízgátakat építve. Mindezekkel a dolgokkal először kontroll alá vettek vizet, és nagy sikert értek el a mezőgazdasági téren. A mezőgazdaságon alapuló gazdagság utat nyitott a városok és a kereskedelem fejlődésére. Az ásatásokból és a megfejtett agyagtáblákból tudjuk, hogy a sumér civilizáció 35 városból és településből állt, ezek közül 18 nagy város volt. A történészek szerint hatalmas volt ez a nagyság.

Az emberiség egyik legfontosabb találmánya az írás, a másik pedig a kerék feltalálása... A kérek feltalálása egy úttörő találmány az emberiség történelmében... És a kereket is a sumérok feltalálták. A mezopotámiai régészeti ásatások során bukkantak szánkókra, autókra, egy kerekes szánra. Ezeket a tárgyákat használták a mezőgazdaságban. Egy kerékpárt összekötöttek tengellyel, és ekét tettek rá.

Talán a világ más térségeiben élő emberek is feltalálták a kereket, ezt nem tudjuk pontosan. Az a tény, hogy az írás használata fölényessé tette a sumérokat a többi kultúránál, mert a kerék létezését rögzítették. A mai bizonyítékok szerint a sumérok feltalálták a kereket.

Természetesen a suméroknak még több hozzájárulása van az emberiséghez. A sumérok a négy műveletet és a 60-as rendszeren alapuló rendszert találták és használták a matematikában. Tény, hogy a sumérok formálták az idő fogalmát a találmányaival. A sumér civilizáció volt az első civilizácik, mely az órát 60 percre, a percet 60 másodpercre osztották. Az éjszakát és a napot 12 órának, egy évet 12 hónapnak, és 360 napnak, a kör belső szögét is 360 foknak meghatározták. 

A sumérok obszervatóriumként használták a Ziggurat nevű emeletes, piramisszerű templomaik legfelső emeletét. A sumérok megfigyelték a nap mozgását és a holdfogyatkozást, és a holdévet alapul vevő első naptárt is megtalálták a sumérok. Ez a naptár az első formája annak a naptárnak, amelyet napjainkban használunk... A sumérok megfigyelték, mint a Jupiter, a Vénusz, a Mars, és a Merkúr, bolygókat, és rögzítették ezek a bolygók mozgásukat. A matematika és a geometria mellett a csillagászat alapját is rakták le.

A sumérok megtalálták, mint a kupola, oszlopok, ívek, stb.  építészeti formákat, és használták a terület, térfogat, hosszúság és tömeg méréseit. Röviden a sumérok rakták le az idő- és térszámítás alapját, melyeket napjainkban is használunk.

Az emberiség történelmét befolyásolt mezopotámiai civilizáció meggyengült a bőség és a termékenység időszakának végén, és az akkád nép fennhatósága alá került...

A műsorunkban szó esett a sumérokról, akik a saját szükségleteinek megfelelően felhasználták a vizet, megtalálták a kereket, felszántották a talajt, elkezdték a városi életet, először használták az írást. A sumérok nyomot hagytak az emberiség történelmében, és befolyásolták az utána következett kultúrákat.Még több hír