VÍZKULTÚRA (1)

„ Egykor a világ egy tenger volt, se ég, se föld nem volt, mindent víz borított be… Ülgen isten repült, de nem talált olyan helyet, ahol leszállhatott volna…”

1483457
VÍZKULTÚRA (1)

A víz, amely életet ad a természetnek, kizöldíti a termést, növeszti a kalászokat… Az ősi víz, amely már az élet kezdete előtt a földön volt… Maga az élet… A termékenység szimbóluma… A legfontosabb elem, amelyre az élőlényeknek szüksége van… A víz, amely civilizációkat teremt vagy pusztít el, erőssé vagy gyengévé teszi az államokat… Évszázadokon át háborúkat folytattak érte, gyilkosságokat követtek el miatta, mert akié a víz, azé minden; a víz nélkülözhetetlen!

 

Amióta az ember megjelent a világon, a mitológiában, legendákban, eposzokban főszerepet játszik a víz, és amilyen fontos volt tegnap, olyan fontos ma is, sőt még fontosabb. Mert közvetlenül vagy közvetve a víz életünk minden részét érinti, és a világ konjunktúrájában befolyásos vagy azzá válni akaró országok számára stratégiai jelentőségű forrásnak számít…

 

Ahogy minden természeti erőforrásnak, úgy a víznek is van gazdasági értéke. Azonban a vízé még nagyobb, mint a többié, mert a víz teszi lehetővé az életet és az élhető környezetet. Azaz víz nélkül egyetlen más természeti erőforrásnak sincs értelme az élőlények számára. Ezért bír a víz olyan nagy jelentőséggel az országok léte, jövője, biztonsága, érdekei és gazdasági fejlődése szempontjából.

 

Íme, ezért szeretnénk a „Vízzel érkező kultúra” című programunkban különböző szempontokból áttekinteni a hétköznapi életünket és a jövőnket közvetlenül érintő víz témáját… A történelem, kultúra és civilizáció összefüggéseiben fogjuk elmesélni a víz útját Anatóliában a múlttól napjainkig… Beszélni fogunk önöknek arról, hogy milyen szerepet játszott a víz a városok megalapításakor, az első anatóliai víztározóról, a vízvezetékekről, ciszternákról, fürdőkről… Olyan fontos fogalmakat próbálunk majd meg bemutatni, mint a vízjog és a vízbiztonság, amelyek a 21. században irányt szabnak az országok politikájának...

 

Mi az első dolog, ami eszükbe jut a vízről? Hunyják le a szemüket, és gondolkodjanak róla egy kicsit, mi is a víz? Mit jelent önöknek? Talán tengerek, tavak, folyók jutottak az eszükbe… Talán vízzel kapcsolatos szavak, talán egy szín, talán egy bámulatos világ!

 

Egyszerre nagyon könnyű és nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi az a víz, mivel a víz egyszerre nagyon egyszerű és nagyon bonyolult dolog is. A világon az élet minden pontján, minden pillanatban jelen van a víz! Egy forrás, amely a növényeket, állatokat és embereket élteti, és nélkülözhetetlen a számukra, a víz egy óriási világ!

 

Az ivóvíz egy szagtalan, színtelen és íztelen vegyület. Két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll, talán ez az első kémiai képlet, amelyet megtanultak, és amely a legismertebb a világon, H2O. A testünknek átlagosan 70%-a víz; a szerveink közül az agyunkban, szívünkben, tüdőnkben és a veséinkben is ugyanekkora arányban található víz. A víz szabályozza a testünk hőmérsékletét, erősíti a memóriát, szállítja a sejtek számára szükséges tápanyagokat, és eltávolítja a toxinokat. Azonban az ekkora élettani fontossággal rendelkező vizet nem lehet az ember testében elraktározni. Az ember napokig kibírja az éhezést, de a szomjúságot csak pár napig viseli el. Így újból szembesülünk az iható, tiszta víz jelentőségével.

 

Gyakran találkozunk a mitológiában, legendákban és eposzokban azzal az információval, hogy a világon az élet kezdete előtt víz volt. Például a törökök teremtéstörténetében így beszélik el, hogy kezdetben víz borította a világot:

„ Egykor a világ egy tenger volt, se ég, se föld nem volt, mindent víz borított be… Ülgen isten repült, de nem talált olyan helyet, ahol leszállhatott volna…”

 

A víz különböző formákban nem csupán a törökök, hanem számos más nemzet írott és szóbeli legendájában, eposzában megjelenik! A római és görög mitológiában, a sumér, skandináv, azték és távol-keleti legendákban is találkozunk vele. Az ősi társadalmak hite a víz és az élet kezdetével kapcsolatban később a szent könyvekben is helyet kapott.

 

A víz a történelem kezdete óta a legfontosabb tényező volt a civilizációk létrejövetelében, a civilizációk mindig vízpartokon jöttek létre és fejlődtek. A tiszta vízforrások fontos tényezők voltak abban, hogy mely területeket választották ki a falvak és városok alapításához. A mezőgazdaság és a kereskedelem is a folyópartoknál kezdődött. A vízhiány járványokat és népvándorlásokat idézett elő. Olyan esetekben, amikor nem tudták kontrollálni, az áradások és árvizek nagy pusztításokat okoztak, és az élet forrásának számító víz civilizációkat elpusztító erővé változott. Ma az emberiség kollektív tudatában lévő Noé idejében történt özönvíz a legismertebb példa, amit erre a pusztító erőre adhatunk. Az Özönvíz története kis eltérésekkel a három égi vallás szent könyveiben, a Tórában, a Bibliában és a Koránban is megtalálható.

 

A kristálytiszta, gyógyító víz… számos hitrendszerben és vallási szövegben szentként tekintenek rá. Az iszlám vallásban a Mekka közelében eredő Zemzem vizének gyógyító hatást tulajdonítanak. Ugyanígy a keresztények a franciaországi Lourdes vizét, a hinduizmusban pedig a Gangesz folyót tartják szentnek és gyógyító hatásúnak. Különösen a három égi vallásban nélkülözhetetlen a víz a vallási szertartások elvégzéséhez. A judaizmusban a víz a megtisztulást biztosítja, a kereszténységben abban hisznek, hogy a bűnösen világra jött csecsemő a keresztvízzel tisztul meg a bűneitől. Az iszlámban a víz kihagyhatatlan a napi istenszolgálatok elvégzéséhez. Az ima előtt kötelező a vízzel való rituális mosakodás elvégzése, mert csak tiszta testtel lehet Allah elé állni.

 

Anatólia földrajzi régiója tanúja volt a történelem kezdetének, és az a régió is maradandó nyomot hagyott a történelemben… Itt tért át az emberiség az írásbeliségre, itt írták alá a történelem első békeszerződését, itt használtak először pénzt, és itt jelentek meg az első vízzel kapcsolatos törvények is… Természetesen nem csak ebből áll az egész, csupán néhány példát adtunk ízelítőül. A víz által életre keltett termékeny földek tették lehetővé, hogy ez a régió tucatnyi civilizációnak adhatott otthont.

 

A mezőgazdasági öntözésben elért sikerükkel vezető civilizációvá váló suméroktól az első anatóliai víztározót felépítő hettitákig, a Római Birodalom idejéből származó városok közötti vízvezetékektől az oszmán kori vízépítményekig, ez a föld egy kincsnek, egyetemes kulturális örökségnek ad otthont, és mindegyikük megérdemli, hogy külön-külön szót ejtsenek róla.

 

 


Címkék: #Anatólia , #Iszlám , #víz

Még több hír