Улуттук тик учарга жергиликтүү ракета орнотулду

Улуттук тик учарга жергиликтүү ракета орнотулду.

Лазер дүрмөттөлгөн ракета  L-UMTASтын атуу сыноолору жана улуттук мүмкүнчүлүктөр менен жасалып чыккан Атак тик учарына интеграция кылуу иштери ийгиликтүү жыйынтыкталды.  L-UMTASтар мындан ары Атак тик учарларында колдонула алат.