Түркиянын капитансыз сүзүүчү кемеси Marlin SİDA

Түркиянын капитансыз сүзүүчү кемеси НАТО машыгуусунда күчтүү таасир калтырды.

Түркиянын коргоо өнөр жайынын гиганттары Аселсан жана Сефине кеме заводу тарабынан улуттук каражаттар менен иштелип чыккан жана өндүрүлгөн капитансыз сүзүүчү кеме Марлин СИДА, Португалияда өткөрүлгөн НАТО машыгуусунда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, чет элдик аскер жетекчилеринен толук баа алды.


Этикеткалар: кемеси Марлин СИДА