Түркиянын Байрактар AKINCI Б үлгүсү рекордго жетти

Түркиянын Байрактар AKINCI Б үлгүсү рекордго жетти.