Түркия автомобиль чыгарды

Түркияда чыгарылган жергиликтүү авто унаа таанытылды.