Түрк жылдыздары түрк аба күчтөрүнүн 112 - жылын куттуктады

Түрк жылдыздары түрк аба күчтөрүнүн 112 -  жылын куттуктады.