TruGo өзүнүн заряддагычтарын сынай баштады

Түркиянын ата мекендик жана улуттук унаа кыялы кадам сайын чындыкка айланып баратат.