Студенттердин ойлоп табуучулугу

Адашып кетүү коркунучундагы адамдар үчүн жаңы аппарат ойлоп табышты