СДКнын мурдагы катчысынын Вашингтон-ПКК/ПЙД кызматташтыгын моюнга алуусу

 СДКнын (Сирия демократиялык күчтөрү)мурдагы катчысынын Вашингтон-ПКК/ПЙД кызматташтыгын моюнга алуусу.