"Салам Түркия" кампаниясы глобалдык аң-сезимди жаратат

"Салам Түркия" кампаниясы глобалдык аң-сезимди жаратат,