PN MİLGEM долбоорунун үчүнчү кемеси Стамбулда сууга түшүрүлдү

PN MİLGEM долбоорунун үчүнчү кемеси Стамбулда сууга түшүрүлдү