ЙПГ ДЕАШ террористтерин эркин койо берүүдө

ЙПГ ДЕАШ террористтерин эркин койо берүүдө.