Энелер Диярбакырда 1000 күндөн бери балдарын күтүшүүдө

Энелер Диярбакырда 1000 күндөн бери балдарын күтүшүүдө.