Аман калыш үчүн өз заарасын ичкен өспүрүм 94 сааттан кийин урандылардын астынан чыгарылды

Аман калыш үчүн өз заарасын ичкен өспүрүм 94 сааттан кийин урандылардын астынан чыгарылды