Тил үйрөтүү жана үйрөнүү семинарында Кыргыз тили (Видео)

Тил үйрөтүү жана үйрөнүү семинарында Кыргыз тилинин жетишкендиктерин жана кемчиликтерин талкуулоо...(Видео)