Шушада азан үнү кайрадан жаңыра баштады

Шуша шаары Кавказдын бермети...


Этикеткалар: Шуша