Кыргызстандын куткаруучулары менен сыймыктансак болот

Кыргыз Республикасынын Түркиядагы Атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Руслан Айтбаевич Казакбаев менен маектешүү