Кыргызстанды таанытканым үчүн абдан сыймыктандым

Анкарадагы Билкент университетинде өткөн Эл аралык Өлкөлөрдү таанытуу фестивалында Кыргызстанды тааныткан Каныкей Касымбекова менен маектешүү...