Кыргызстан-Түркия карым-катнаштары-98 (видео)

Кыргызстан-Түркия карым-катнаштары тууралуу маанилүү жаңылыктар...