Түркияда эс алуу...

Түркияда жай мезгилинде эс алуу эстен кеткис элестерди калтырат.