Кереметтүү "Меке" көлү

Конья шаарынын Карапынар районундагы теңдешсиз кооздугу менен "дүйнөнүн мончогу" деп мүнөздөлгөн жана акыркы жылдарда суусу барган сайын азайган "Меке" көлү, кургакчылык мезгилдерде ак туз катмары менен да туристтерди өзүнө тартууда.