Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын ачылганына 102 жыл

Түркия Улуттук Парламентинин ачылышына 102 жыл.