Түрк Кеңешинин Медиа форумунун алгачкы күнү мына ушундай өттү

Түрк Кеңешинин Медиа форумунун алгачкы күнү мына ушундай өттү