"Коңшуңду да ала кел"

Түркия, Сауд Арабстандагы туризм жарманкесинде ушул ураан менен таанытылды