Британиядагы Мусулман сейилдөөчүлөрү коому Рамазан өнөктүгүн баштады

Британиядагы Мусулман сейилдөөчүлөрү коому Рамазан өнөктүгүн баштады