4 миллион доллардык бут кийим

Кайрымдуулук коомунун акциясы