Трамптын чуулгандуу чечимдери...

Трамптын чуулгандуу чечимдери же урушчаактыгы...