Палестиналык студент Блинкен менен кол алышпай койду

Палестиналык студент Блинкен  менен кол алышпай койду