Италияда жүргүнчү кеме апааттан араң кутулду

Италияда жүргүнчү кеме апааттан араң кутулду.