Иракта Манастыр колго алынды

Мусул жакындарында 4 -  кылымдан калган бир христиан манастры эки жылдык ДЕАШтан куткарылды. Террористтердин аймактагы христиан тарыхын жана цивилизациясын жок кылуу максатында Христиан дини тууралуу китеп коллекциясын өрттөшкөндөрү, жазууларды өчүрүшкөндөрү жана Мариям эне жана манастырын ыйыктарына таандык айкелдерди талкалашты.