Европада семиздик

Cемиздик көрсөткүчтөрү Европада эпидемия деңгээлине жетти.