Грек пасторунун Аясофия жөнүндөгү орчундуу билдирүүсү

Грек пастору: "Аясофияны түрктөр коргоду"


Этикеткалар: Аясофияны түрктөр