Дүйнө чемпиондугунун кара түстүү жылдыздары Твиттерде расисттик комментарийлерге дуушар болушту

Дүйнө чемпиондугунун кара түстүү жылдыздары Твиттерде расисттик комментарийлерге дуушар болушту