Бал комасына кирген мамалак куткарылды

Бал комасына кирген мамалак куткарылды.