Байдендин кызматкери эмне себептен кызматтан кеткенин түшүндүрдү

Байдендин администрациясы тарабынан дайындалган мусулман кызматкер эмне себептен кызматтан кеткенин түшүндүрдү