Англияда "Рамазан жарыктары" долбоорун баштаган жаш Айша

Айшанын максаты, бул долбоорду дүйнөлүк масштабда жайылтуу.


Этикеткалар: дүйнөлүк масштабда