Американын Палестина темасындагы эки жүздүүлүгү

Израилдин палестиналыктарга карата зулуму уланып жатат.