Түркияда бор затын камтыган ооз чайкоочу суу ойлоп табылды

Селчук университетинин Тиш доктурлук факультетинин окутуучусу,проф.др.Сема Хаккы,кайрылууларынын натыйжасында ойлоп табуулары үчүн Түркиядан дагы АКШдан дагы патент алды.

Түркияда бор затын камтыган ооз чайкоочу суу ойлоп табылды

Селчук университетинин тиш доктурлук факультетинин окутуучусу,проф.др.Сема Хаккы, антибактериялык өзгөчөлүгүнөн улам дагы көп тиш дарылоосунда колдонулган импорттолгон ооз чайкоочу сууларга альтернатива катары «бор» камтылган ооз чайкагычты өнүктүрдү.

Селчук университетинде 2006-жылдан бери бор кислотасынын саламаттык сактоо жагынан пайдалары тууралуу изилдөө жүргүзгөн Сема Хаккы, бор кислотасын антибактериялык өзгөчөлүгүнөн улам гаргара деп билинген ооз чайкоочу сууга кошуу үчүн колдонууга чечим чыгарды.

Ар түрдүү сыноолордон кийин бор заты колдонулуп жасалган ооз чайкоочу суунун антибактериялык өзгөчөлүгү болгону жана клеткалардын жандуулугун азайтпаганын аныктаган Хаккы, кайрылууларынын натыйжасында ойлоп табуулары үчүн Түркиядан дагы АКШдан дагы патент алды.

Дүйнөлүк резервдердин 70 пайызы Түркияда орун алган бордун маанилүү жана пайдалуу элемент экенин белгилеген Хаккы, бордун сөөк клеткаларына оң таасири боюнча иштөөгө чечим чыгаргандарын, долбоордун алкагында жүргүзгөн иштерде бор кенинин сөөк клеткаларындагы оң таасирин белгилегендерин жана бор камтыган ооз чайкоочу сууну өндүрүп чыгаргандарын айтты.Тектеш кабарлар