Түркияда аялдар эркектерге караганда дагы узун жашайт

Түркияда калкынын 49, 9 пайызын аялдар түзүүдө жана жашоо мөөнөтү аялдарда 81, 3, эркектерде 75, 9 жыл болуп белгиле

1595855
Түркияда аялдар эркектерге караганда дагы узун жашайт

 Түркияда калкынын 49, 9 пайызын аялдар түзүүдө жана жашоо узундугу аялдарда 81, 3, эркектерде 75, 9 жыл болуп белгиленди.

Түркия статистикалык мекемесинин «Статикалар менен аял -2020» эмгегинин жыйынтыкары белгилүү болду. Ушуга караганда Түркиянын калкынын 49,9 пайызын аялдар, 50, 1 пайызын эркектер түзүүдө. Түркияда аялдардын саны 41миллион 698 377 болсо эркектердин саны 41миллион 915 985 болду.

Эркектер менен аялдардын ортосундагы бул пропорционалдык тең салмактуулук 60 жаштан жогору курактагы аялдардын пайдасына өзгөрдү, анткени аялдар узак жашашат. Аялдардын катнашы 60-74 жаш курагында 52,3 пайызды түзсө, ал эми 90 жана андан жогорку курактагы топто 73,4 пайызды түзгөн.

Төрөлгөндө жашоо узактыгы, жалпысынан Түркия үчүн 78,6 жаш болсо, аялдардыкы 81,3, эркектердики 75,9 жашты түздү. Төрөлгөндө жашоо узактыгынын айырмасы 5,4 жыл деп эсептелди.Тектеш кабарлар