Грецияда түрк азчылыгына таандык мектептерге энжүмен комиссиясынын дайындалышына каршылык көрсөтүлдү

Билдирүүдө Гүмүлжине жана Искечедеги медреселер азчылыктын мектептери экендиги жана кеңештердин жана ата-энелердин макулдугусуз жүзөгө ашырылышы түрк азчылыгы тарабынан кабыл алынгыс экендиги баса белгиленди.

1589820
Грецияда түрк азчылыгына таандык мектептерге энжүмен комиссиясынын дайындалышына каршылык көрсөтүлдү

Батыш Фракиядагы Гүмүлжине жана Искечедеги муфтий кеңселерине Греция мамлекети тарабынан дайындалган муфтийлердин түрк азчылыктарынын мектептеринин кеңешинин (Энжүмен комиссиясы) башчысы болуп дайындалышы каршы чыгууларга себеп болду.

Батыш Фракия азчылык мектептер кеңешинин бирлиги (BTAOEB) тарабынан жасалган билдирүүдө, Грециянын билим берүү жана дин иштери министри Ники Керамеостун 8-февралдагы расмий гезитке жарыялаган чечимине ылайык, Афина тарабынан дайындалган муфтийлердин  Гүмүлжине жана Искечедеги медреселерге энжүмен башчысы «240 Имам мыйзамы» деп аталган мыйзам менен Грециянын мамлекеттик мектептеринде диний мугалим болуп дайындалган айрым азчылык өкүлдөрү кеңештин мүчөсү болуп дайындалганы айтылган.

Билдирүүдө Гүмүлжине жана Искечедеги медреселер азчылыктын мектептери экендиги жана кеңештердин жана ата-энелердин макулдугусуз жүзөгө ашырылышы түрк азчылыгы тарабынан кабыл алынгыс экендиги баса белгиленди.

BTAOEB бул маселе боюнча мыйзамдуу күрөшүүгө чечкиндүү экени айтылган билдирүүдө, төмөндөгүдөй сөздөр орун алган: «Ушундайча аяктаган жана министрлердин чечимдери менен медреселердин статусун өзгөртүү мүмкүн эмес, биринчиден, бул демократиялык мамлекетке жана улуу мамлекеттин түшүнүгүнө туура келбейт. Бул антидемократиялык мыйзам жөнүндө укуктук күрөштө биздин ассоциациябыз өз милдетин аткарат, эч ким андан шек санабашы керек».

Жакында Грецияда Гүмүлжине жана Искечедеги түрк азчылыгына таандык медреселердин аталыштары өзгөрүлгөн.

Билим берүү жана дин иштери министрлигинин 2020-жылдын 13-августундагы циркулярына ылайык, медреселердин аталыштарындагы «Азчылык» деген сөз алынып салынып, анын ордуна «Мусулман» деген сөз калтырылган.

Түн ортосунда жүргүзүлгөн операциялар менен мектептердеги белгилерден азчылыкты билдирген грекче (M / KON) сөз айкалышы алынып салынып, «Мусулман» деген гана сөз айкалышы менен жаңы белгилер коюлган.Тектеш кабарлар