YTBнин эл аралык студенттер академиясына кайрылуулар башталды

Өлкө тышындагы түрктөр жана тууган коомдор башкармалыгы   YTB тарабынан Түркияда жогорку билим алган эл аралык студенттерге карата даярдалган Эл аралык студенттер академиясына кайылуулар башталды.

1535594
YTBнин эл аралык студенттер академиясына кайрылуулар башталды

Өлкө тышындагы түрктөр жана тууган коомдор башкармалыгы   YTB тарабынан Түркияда жогорку билим алган эл аралык студенттерге карата даярдалган Эл аралык студенттер академиясына кайылуулар башталды.

YTBден берилген жазуу түрүндөгү маалыматка караганда Түркияда жогорку билим алган эл аралык студенттредин академиялык, социалдык жана маданий маалыматтарынын бекемделиши жана кесиптик карьерасына салым кошуу үчүн турмушка ашырылган академияга кайрылуулар 7 -  декабрга чейин Түркия стипендиялары маалымат  системасы (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) аркылуу алынат.

Долбоор түзүү, ишке ашыруу жана уюштуруу жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүктүрүлүшү менен социалдык жоопкерчилик аң  - сезиминин пайда болушун максат кылган академияга Түркияда билим алган бардык эл аралык студенттер кайрыла алат.

Академия ошол эле учурда эл аралык студенттредин билим алган, тармагында адис, жазуучу жана өнөрпоздор менен жакын карым  - катнашта болуусуна мүмкүнчүлүк түзөт.

Эл аралык студенттер академиясы 3 категориядан турат : семинар программалары, адистештирүү программалары жана маданият жана искусство программалары.

Семинар жана адистештирүү программалары онлайн режиминде, маданият жана искусство  программалары жаңы тип коронавирус эпидемиясына каршы керектүү чаралар көрүлүү менен аз санда катышуучу менен бетме  - бет  өткөрүлөт.

Эл аралык студенттер академиясы тууралуу кенен маалыматтар www.turkiyeburslari.gov.tr адресинде орун алып, студентте суроо жана сунуштарын akademi@ytb.gov.tr аркылуу YTBге билдире алышат.Тектеш кабарлар