Түркияда Пандемиялык изоляцияны байкоо долбоору ишке ашырылууда

Коронавирустук рисктүүлүгүнүн себебинен үйдө изоляцияда болушу керек болгон кишилер үйлөрүн таштап кетсе, телефондоруна эскертүүчү СМСтер келет.

1394094
Түркияда Пандемиялык изоляцияны байкоо долбоору ишке ашырылууда

Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус (COVID-19 / Ковид-19) пандемиясынын азайтылышы жана бейтаптардын изоляциясы үчүн Пандемиялык изоляцияны байкоо долбоорун ишке ашырды.

Долбоор, мыйзамдык ыйгарым укуктун алкагында керектүү уруксаттар алынып Саламаттык сактоо министрлиги, Информатика технологиялары жана коммуникация мекемеси башкармалыгы жана бардык GSM операторлорунун кызматташтыгы менен ишке ашырыла баштады.

Долбоордун алкагында позитив учур катталгандардын өздөрүнүн, жакындарынын жана бүтүндөй коомчулуктун ден-соолугу үчүн керектүү болгон изоляция ишке ашыруусуна баш ийип же ийбегендеринин байкалышы пландалууда. Ушундайча карантиндеги кишилердин жана аймактардын кыймылдуулугуна байкоо салына алат, пандемиянын жайылуусуна бөгөт болуучу анализдер жасала алат.

Коронавирустук рисктүүлүгүнүн себебинен үйдө изоляцияда болушу керек болгон кишилер үйлөрүн таштап кетсе, телефондоруна эскертүүчү СМСтер келет.

Автоматтык чакыруу технологиясы аркылуу бул кишилер менен дароо байланышка өтүлөт жана өздөрүнөн изоляция астында болуулары керек болгон жерге кайтуулары талап кылынат.

Эскертүүгө баш ийбеген жана эрежени бузууну уланткандардын абалы тууралуу коопсуздук бөлүктөрү менен бөлүшүлөт, керектүү башкаруу чара көрүүлөрү жана санкциялык ишке ашыруусу камсыздалат.

Жол кайгуулун кылган коопсуздук топтору, кишинин маалыматтарын суракка алып, изоляцияны бузуп бузбаганын биле алат.

Долбоордун алкагында алынган көрсөткүчтөр, пандемия менен күрөшүүдөн тышкары эч бир максат менен колдонулбайт жана пандемиянын рисктүүлүгү соңуна чыкканда жоюлат.

Көрсөткүчтөрдүн башка бир максат менен колдонулбай тургандыгы мамлекеттин кепилдигинде болот жана системанын коопсуздугу тыгыз түрдө текшерилет.Тектеш кабарлар