Газиантепте "Мисте" музейи

Газиантеп мэрдиги Антеп мистесинин кандай жетиштирилгендигин көрсөткөн, тышкы долбооруна мистенин формасы берилген «Мисте» музейин кызматка ачууда.

fıstık.jpg

Газиантеп мэрдиги Антеп мистесинин кандай жетиштирилгендигин көрсөткөн, тышкы долбооруна мистенин формасы берилген «Мисте» музейин кызматка ачууда.

«Мисте» паркта Антеп мистесинин формасында курулган «Мисте» музейине келгендер мистенин уругунан көчөтүнө, өстүрүлүшүнөн баштап түшүмүнүн чогултулушуна чейинки процесстерди атайын жасатылган мом айкелдердин коштоосунда көрө алат.

Мэр Фатма Шахин музейде журналисттерге берген маалыматында Газиантептин теңдеши жок дасторконун байыткан Антеп мистесинин баянын «Мисте» музейи менен түшүндүрүшөрүн айтты. Шахин кызматка келгенде балдардын өз туулган жеринде мистенин кандай өскөнүн көрбөгөндүгүн байкагандыгын, ушул боюнча азык  - түлүк, дыйканчылык жана мал  - чарбачылык министрлиги менен кол коюлган протокол менен 146 миң 856 метр квадраттык Антеп мистесин изилдөө институтунунун участогунун 50 гектарына «Мисте» паркты курушкандарын белгиледи.Тектеш кабарлар